Yoel Harel - Art & Stock Photographer

אודות יואל הראל


בגיל שבע עשרה הספקתי לעבור ילדות של פחד במלחמת העולם בבוקרשט רומניה, ובהמשך פחד מהמשטר הטוטליטרי החדש, ניתוק מהנוף שלי ועליה לישראל, געגועים לרומניה ,קליטה קשה בארץ ומות אמי האהובה.
חיפשתי דרך לבטא כל מה שעבר עלי ולמצוא את דרכי.
נמשכתי לתחום האמנות. ניסיתי לצייר ולפסל ולא הייתי מרוצה. אחי שלי נתן לי בהשאלה מצלמה רוסית בשם זורקי Zorki, ,העתק סובייטי של מצלמת "לייקה" המפורסמת.
התחלתי בהתלהבות לצלם את העולם הסובב אותי כפי שאני רואה אותו וחש אותו. הרגשתי שמצאתי דרך לבטא את ראייתי האישית. כעוגן ומגדלור בסבך הקשה, הצילום נתן לי תחושה של ממשות ועזר לי לפלס את דרכי.

מהתחלה ידעתי שאני רואה דברים סביבי בראיה שונה מבחין ומגלה משמעות סמויה .ראיתי חפצים, תופעות ויחסים וקלטתי את המושג המופשט שהם משדרים. ראיתי בפרטים הפשוטים ביותר סמלים רעיוניים הטמונים בהם. ראיתי בהם את היופי. את הרעיונות האלה והיופי הזה העברתי ואני מעביר בצילומים שלי לאחרים, לעולם.

במשך השנים למדתי שאפשר לתקשר עם אנשים ללא מילים בשפה אוניברסלית שכולם מכירים. למדתי שייצוגים חזותיים מעבירים מושגים רעיוניים על ידי הפעלה של רובד התבונה וההיגיון, על ידי חשיבה ספונטנית וטבעית. התמונות שלי מגרות את הדמיון ומפעילות חשיבה.


יואל הראל KUENSTLER, PRESSEPHOTOGRAPH Internationaler
Geboren 1937 Bukarest, Rumaenien
Waehrend דר Kindheit nach Einwanderung ישראל
אולפן-Atelier im Kuenstlerzentrum באילת אני Roten Meer Seit 1983 UA Ausstellungen: Staedtische
Galerie, קאמן Staedtische Galerie, Kempen (הולנד) בית סוקולוב, תל אביב (ישראל)
Maritim מוזיאון, שטוקהולם (Schweden)
Wanderausstellung בצ 'ילה רובין קולטור Zentrum, אילת (ישראל)
בית Rothshild, חיפה (ישראל)
Regierungspraesidium, לייפציג
Galerie Sued, לייפציג
Kuenstlerhaus, ירושלים (ישראל) Galerie des Littauischen Kuenstlerverbandes, וילנה (Littauen)
Arteutile, פלאסיו Riccio די Morana, Trapani-Sizilien (איטליה)


אודות יואל הראל